वडा २

नाम
पद
सम्पर्क नम्बर

माधव राज भट्ट
वडा अध्यक्ष
९८६८७९०८७५

राकेश सि‌ह ठगुन्ना
वडा सचिव
९८४९९४१०११