FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ व २०८०।८१ को आय व्ययको विवरण ८०/८१ असार आय 07/11/2024 - 10:56 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ व २०८०।८१ को आय व्ययको विवरण
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.२०८१।८२ को बजेट वक्तव्य ८०/८१ असार आय 06/25/2024 - 14:33 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.२०८१।८२ को बजेट वक्तव्य
शैल्यशिखर नगरपालिकाको मिति २०८०/०४/०१ देखि २०८१/०२/२९ गते सम्मको आय व्ययको विवरण ८०/८१ जेठ व्यय 06/11/2024 - 11:13 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको मिति २०८०/०४/०१ देखि २०८१/०२/२९ गते सम्मको आय व्ययको विवरण
२०८०/८१ श्रावण देखि चैत्र मसान्त सम्मको आय व्ययको विवरण ८०/८१ बैसाख व्यय 04/22/2024 - 14:24 PDF icon २०८०/८१ श्रावण देखि चैत्र मसान्त सम्मको आय व्ययको विवरण
माघ महिनासम्मको आम्दानी खर्च विवरण । ८०/८१ माघ व्यय 02/29/2024 - 12:46 PDF icon माघ महिनासम्मको आम्दानी खर्च विवरण ।
असार महिनाको आय-व्यव विवरण ७९-८० असार व्यय 07/12/2023 - 21:52 PDF icon aaya vyaya.pdf
२०७९।०४।०१ देखि २०८०।०२।१८ सम्मको आय व्ययको विवरण ७९-८० जेठ व्यय 06/01/2023 - 10:12 PDF icon आय व्ययको विवरण जेठ.pdf
आय व्ययको विवरण ७९-८० चैत्र व्यय 04/16/2023 - 22:33 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf