FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 14:22 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०८१
शैल्यिशखर नगरपालिका राजश्वका दरहरु २०८०-८१ ७९-८० 07/15/2023 - 17:34 PDF icon शैल्यिशखर नगरपालिका राजश्वका दरहरु २०८०-८१
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७९-८० 07/16/2022 - 23:08 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक
शैल्यशिखर नगरपालिकाले लगाउने वार्षिक कर तथा शुल्कहरु ७५/७६ 07/30/2018 - 12:29 PDF icon kar tatha shulk.pdf