FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय उपजमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा ब्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ७९-८० 08/28/2023 - 21:46 PDF icon स्थानीय उपजमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा ब्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको रोजगार सम्वाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/18/2023 - 16:25 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको रोजगार सम्वाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०
शैल्यशिखर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८० ७९-८० 07/15/2023 - 17:42 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८०
शैल्यशिखर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० ७९-८० 07/15/2023 - 17:23 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८०
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका- २०७९ ७९-८० 06/23/2023 - 20:56 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका- २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 06/23/2023 - 20:55 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि,२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका भू- उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७९ ७९-८० 06/23/2023 - 20:55 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका भू- उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ७९-८० 06/23/2023 - 20:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७९-८० 06/23/2023 - 20:53 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिकाको संगठन संरचना ७९-८० 06/06/2023 - 13:27 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको संगठन संरचना

Pages