FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेश्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन । ८०/८१ 04/22/2024 - 10:03 PDF icon तेश्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन ।
सूचनाको हकसम्वन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा । २०८० कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म । ८०/८१ 01/24/2024 - 12:35 PDF icon सूचनाको हकसम्वन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा ।
२०८० साउन १ देखी २०८० असोज मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 11/10/2023 - 11:01 PDF icon स्वत प्रकाशन साउन देखी असोज सम्म.pdf
शैल्यशिखर नगरपालिकाबाट स्वतः प्रकाशन गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 07/18/2023 - 12:31 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाबाट स्वतः प्रकाशन गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन
शैल्यशिखर नगरपालिकाबाट स्वतः प्रकाशन गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 05/21/2023 - 14:58 PDF icon शैल्यशिखर न पा स्वतः प्रकाशन तेश्रो त्रैमासिक.pdf