FAQs Complain Problems

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी शैल्यशिखर नगरपालिकाको सूचना

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी शैल्यशिखर नगरपालिकाको सूचना

आर्थिक वर्ष: