FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

देथला रानीशिखर सडकको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७९-८० 01/08/2023 - 11:03

गोकुलेश्वर अस्पतालको राशन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७९-८० 12/20/2022 - 15:30

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 13:09 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 14:02 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/21/2020 - 11:53 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/20/2020 - 11:21 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 06/09/2020 - 11:28 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 17:33 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/30/2020 - 12:08

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 05/15/2019 - 11:53

Pages