FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कबाडीजन्य सामान निकासी करको बोलपत्रको आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 04/10/2023 - 13:18 PDF icon कबाडीजन्य सामान निकासी करको बोलपत्रको आह्वान सम्बन्धी सूचना

झोलुङ्गे पुलको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७९-८० 01/25/2023 - 23:05 PDF icon ठेक्का सम्बन्धी सूचना.pdf

देथला रानीशिखर सडकको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७९-८० 01/08/2023 - 11:03

गोकुलेश्वर अस्पतालको राशन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७९-८० 12/20/2022 - 15:30

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 13:09 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 14:02 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/21/2020 - 11:53 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/20/2020 - 11:21 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०७८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 06/09/2020 - 11:28 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 17:33 PDF icon बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages