FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर ३ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:35
शैल्यशिखर २ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:33
शैल्यशिखर १ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण ८०/८१ Saturday, November 4, 2023 - 21:31
नविकरण भएका लाभग्राहिहरुको सूचि । ८०/८१ Wednesday, September 27, 2023 - 13:00 PDF icon New from 1st kista.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward1.pdf, PDF icon Ward3.pdf, PDF icon Ward4.pdf, PDF icon Ward5 O.pdf, PDF icon Ward6 O.pdf, PDF icon Ward7.pdf, PDF icon Ward8 O.pdf, PDF icon Ward9.pdf
सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि सूचना ७९-८० Monday, May 8, 2023 - 09:27
सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि सूचना ७९-८० Monday, May 8, 2023 - 09:27
शैल्यशिखर ९ सामाजिक सुरक्षा तेस्रो किस्ता लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 23:41
शैल्यशिखर ८ सामाजिक सुरक्षा तेस्रो किस्ता लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 23:40
शैल्यशिखर ७ सामाजिक सुरक्षा तेस्रो किस्ता लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 23:38
शैल्यशिखर ६ सामाजिक सुरक्षा तेस्रो किस्ता लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 23:37

Pages