FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकारी ऐन ७४/७५ 05/12/2021 - 23:43 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकारी ऐन
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७४/७५ 05/12/2021 - 23:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून
शैल्यशिखर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका ७४/७५ 05/12/2021 - 23:36 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका
शैल्यशिखर नगरपालिका भवन तथा बस्ति विकाश, शहरी योजना निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड ७४/७५ 05/12/2021 - 23:34 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका भवन तथा बस्ति विकाश, शहरी योजना निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड
शैल्यशिखर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ७४/७५ 05/12/2021 - 23:33 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 05/12/2021 - 23:31 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 05/12/2021 - 23:25 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 05/12/2021 - 23:24 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली ७४/७५ 05/12/2021 - 23:20 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf
शैल्यशिखर नगरपालिकाको स्वास्थ्य नियमावली २०७५ ७५/७६ 04/12/2019 - 12:45 PDF icon swasthya niyamavali.pdf

Pages