FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९-८० ७९-८० 06/24/2022 - 16:32 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९-८०
शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८० ७९-८० 06/24/2022 - 16:11 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८०
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:40 PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८
शैल्यशिखर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली ,२०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:39 PDF icon शैल्यशिखर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली ,२०७८
शैल्यशिखर नगरपालिका सुशासन तथा विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:38 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका सुशासन तथा विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:36 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको कृषि ऐन २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:35 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको कृषि ऐन २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको वन ऐन २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:33 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको वन ऐन २०७८
शैल्यशिखर नगरपालिकाको भूमि ऐन २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:31 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको भूमि ऐन २०७८

Pages