FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिका भू- उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७९ ७९-८० 06/23/2023 - 20:55 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका भू- उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ७९-८० 06/23/2023 - 20:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७९-८० 06/23/2023 - 20:53 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिकाको संगठन संरचना ७९-८० 06/06/2023 - 13:27 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको संगठन संरचना
खानेपानी उपभोक्ता समितिको विधान ७९-८० 06/06/2023 - 13:26 PDF icon खानेपानी उपभोक्ता समितिको विधान.pdf
कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता- २०७९ ७९-८० 05/21/2023 - 21:36 PDF icon कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता- २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड ७९-८० 04/02/2023 - 13:20 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.८०।०८१ को बजेट सिमा र मार्गदर्शन ७९-८० 03/23/2023 - 13:20 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.८०।०८१ को बजेट सिमा र मार्गदर्शन
शैल्यशिखर नगरपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ७९-८० 03/23/2023 - 13:19 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९
मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/12/2023 - 13:17 PDF icon मेला व्यव्स्थापन का‍र्यविधि २०७९

Pages