FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी उपभोक्ता समितिको विधान ७९-८० 06/06/2023 - 13:26 PDF icon खानेपानी उपभोक्ता समितिको विधान.pdf
कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता- २०७९ ७९-८० 05/21/2023 - 21:36 PDF icon कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता- २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड ७९-८० 04/02/2023 - 13:20 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.८०।०८१ को बजेट सिमा र मार्गदर्शन ७९-८० 03/23/2023 - 13:20 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आ.व.८०।०८१ को बजेट सिमा र मार्गदर्शन
शैल्यशिखर नगरपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ७९-८० 03/23/2023 - 13:19 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९
मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/12/2023 - 13:17 PDF icon मेला व्यव्स्थापन का‍र्यविधि २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका खेलकुद संचालन खर्च निर्देशिका २०७९ ७९-८० 02/02/2023 - 11:02 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका खेलकुद संचालन खर्च निर्देशिका २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 15:05 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा जनसहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 15:03 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा जनसहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
नागरिक सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 15:01 PDF icon नागरिक सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७९

Pages