FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिका खेलकुद संचालन खर्च निर्देशिका २०७९ ७९-८० 02/02/2023 - 11:02 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका खेलकुद संचालन खर्च निर्देशिका २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 15:05 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा जनसहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 15:03 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा जनसहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
नागरिक सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 15:01 PDF icon नागरिक सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७९
नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ पहिलो संशोधन ७९-८० 01/31/2023 - 15:00 PDF icon नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ पहिलो संशोधन
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 14:59 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 19:08 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता सम्बन्धी विनियमावली-२०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 19:07 PDF icon कर्मचारी आचार संहिता.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ७९-८० 01/09/2023 - 16:52 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
सार्वजनिक सेवा प्रवाह ७९-८० 01/09/2023 - 16:51 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह.pdf

Pages